CHUYÊN THIẾT KẾ WEB DOANH NGHIỆP & MARKETING ONLINE<html>
<head>
  <title>Your Website Title</title>
    <!-- You can use open graph tags to customize link previews.
    Learn more: https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters -->
  <meta property="og:url"           content="https://www.your-domain.com/your-page.html" />
  <meta property="og:type"          content="website" />
  <meta property="og:title"         content="Your Website Title" />
  <meta property="og:description"   content="Your description" />
  <meta property="og:image"         content="https://www.your-domain.com/path/image.jpg" />
</head>
<body>
 
  <!-- Load Facebook SDK for JavaScript -->
  <div id="fb-root"></div>
  <script async defer crossorigin="anonymous" src="https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v3.0"></script>
 
 
            <!-- Your like button code -->
            <div class="fb-like fb-share-button"
                 data-href="@Request.Url.AbsoluteUri"
                 data-layout="button_count"
                 data-action="like"
                 data-size="small" data-share="true">
            </div>
            @*<div class="fb-share-button"
                 data-href="@Request.Url.AbsoluteUri"
                 data-layout="button_count">
            </div>*@
</body>
</html>

Liên hệ với chúng tôi:

🏢 CHUYÊN THIẾT KẾ WEBSITE CÁ NHÂN VÀ DOANH NGHIỆP

📍Địa chỉ: 478 HỒ HỌC LÃM, P AN LAC,BÌNH TÂN, TP.HCM

📞 Hotline & Zalo: 0789 844 608

📧 Email: vothanhsang.vn@gmail.com

🌐 Website: www.sinta.vn


Image

Hai cách tải video trên Facebook "cực nhanh" chỉ trong vài bước

Trên điện thoại các bạn vào facebook phiên bản di động bằng trình....

Xem chi tiết

Image

14 thủ thuật trên Mac và máy tính nhỏ nhưng có ích

Bạn đã biết cách quay trở lại tab mình chẳng may tắt? Bạn....

Xem chi tiết

Image

PHÂN LOẠI KHÁCH HÀNG

Bán hàng cho Người tham vọng, bạn cần cho họ thấy sản phẩm/dịch....

Xem chi tiết

Image

Gmail - cho phép ứng dụng kém an toàn

Tài khoản email Google (Gmail) mặc định không cho phép các ứng dụng....

Xem chi tiết

Image

Google gợi ý 8 mẹo giúp an toàn trên internet

Không thể phủ nhận tầm quan trọng của internet khi nó mang đến....

Xem chi tiết

Sản Phẩm Cùng Loại
Image

Google gợi ý 8 mẹo giúp an toàn trên internet

Không thể phủ nhận tầm quan trọng của internet khi nó mang đến....

Xem Chi Tiết

Image

BỘ CÔNG CỤ CHẤT LƯỢNG DÀNH CHO MARKETING

một số trang web dành cho marketing

Xem Chi Tiết

Image

Gmail - cho phép ứng dụng kém an toàn

Tài khoản email Google (Gmail) mặc định không cho phép các ứng dụng....

Xem Chi Tiết

Image

PHÂN LOẠI KHÁCH HÀNG

Bán hàng cho Người tham vọng, bạn cần cho họ thấy sản phẩm/dịch....

Xem Chi Tiết

Image

14 thủ thuật trên Mac và máy tính nhỏ nhưng có ích

Bạn đã biết cách quay trở lại tab mình chẳng may tắt? Bạn....

Xem Chi Tiết

Image

Hai cách tải video trên Facebook "cực nhanh" chỉ trong vài bước

Trên điện thoại các bạn vào facebook phiên bản di động bằng trình....

Xem Chi Tiết