CHUYÊN THIẾT KẾ WEB DOANH NGHIỆP & MARKETING ONLINE1.  Khai báo chuỗi: c#

string str ,str1,str2; // khai báo danh sách chuỗi
str="hàm xử lý, xữ lý chuỗi c#"; //gán giá trị chuỗi
str1="xử lý chuỗi 1";
str2="xử lý chuỗi 2";

2. Lấy chiều dài chuỗi: 

str.Length

 

3. So sánh 2 chuỗi:

String.Compare(str1, str2, true)

So sánh hai chuỗi không phân biệt hoa thường, str1 bằng, nhỏ hơn, lớn hơn str2

VD: Kiểm tra xem 2 chuỗi có giống nhau hay không

if (String.Compare(str1, str2, true) == 0)
{
    Console.Write("Giống nhau, không phân biệt hoa thường");
}
else if (String.Compare(str1, str2, true) < 0)
{
    Console.Write("str1 nhỏ hơn str2, không phân biệt hoa thường");
}
String.Compare(str1, str2, false)

Giống như trên, nhưng phân biệt chữ hoa và chữ thường.

 

4. Kiểm tra sự tồn tại của chuỗi 1 (Str1) trong chuỗi 2 (Str2): 

Str1.Contains(Str2)

5. Tìm vị trí hiển thị của chuỗi:

Str1.IndexOf("chuỗi")

Hàm trả về vị trí xuất hiện đầu tiên của ký tự “chuỗi” trong Str1.
Trả về -1 nếu trong Str1 không có ký tự “chuỗi”.

6. Tìm vị trí xuất hiện cuối cùng của chuỗi:

Str1.LastIndexOf("chuỗi")

Hàm trả về vị trí xuất hiện cuối cùng của ký tự “chuỗi” trong Str1.
Trả về -1 nếu trong Str1 không có ký tự “chuỗi”.

 

7. Kiểm tra xem chuỗi 1 (Str1) có bắt bầu bằng ký tự trong chuỗi 2 (Str2) không:

Str1.StartsWith(Str2)

 

8. Thay thế chuỗi:

Str = Str.Replace(",",".")

Thay thế dấu ‘,’ thành dấu ‘.’ trong chuỗi Str.

Str = Str.Replace("xử lý","hàm chuỗi")

Thay thế chuỗi ‘xử lý’ thành chuỗi ”hàm chuỗi’ trong chuỗi Str.

9. Cắt chuỗi con:

Str1 = Str.SubString(2)

Tạo chuỗi con từ chuỗi Str bắt đầu từ vị trí 2 đến hết.

Str1 = Str.Substring(0,6)

Cắt chuỗi từ vị trí đầu tiên(vị trí 0) đến vị trí số 6,  kết quả là ‘hàm xử’.

10. Tách chuỗi:

.Split

Vd:

//tách trong chuỗi str trên khi gặp ký tự ‘,’

string[] arrListStr = str.Split(',');

//kết quả

arrListStr[0] = 'hàm xử lý' và arrListStr[1]='xữ lý chuỗi c#'

Hoặc:

//tách trong chuỗi str trên khi gặp ký tự ‘,’

string[] arrListStr = str.Split(new char[] { ',' });

//kết quả

arrListStr[0]='hàm xử lý' và arrListStr[1]='xữ lý chuỗi c#'

11. Chuyển chữ hoa sang chữ thường và ngược lại:

Str = Str.Trim()

Cắt hết khoảng trắng ở đầu và cuối chuỗi

Str = Str.TrimLeft()

Cắt hết khoảng trắng ở đầu chuỗi

Str = Str.TrimRight()

Cắt hết khoảng trắng ở cuối chuỗi
13. Xóa chuỗi:

Str1.Remove(1)

Xóa chuỗi Str1 từ vị trí 1 đến hết.

Str.Remove(1,5)

Xóa 1 chuỗi con trong Str1 có chiều dài là 5. Từ vị trí 1 đến vị trí 5
Chúc các bạn thành công!

Tham khảo


Liên hệ với chúng tôi:

🏢 CHUYÊN THIẾT KẾ WEBSITE CÁ NHÂN VÀ DOANH NGHIỆP

📍Địa chỉ: 478 HỒ HỌC LÃM, P AN LAC,BÌNH TÂN, TP.HCM

📞 Hotline & Zalo: 0789 844 608

📧 Email: vothanhsang.vn@gmail.com

🌐 Website: www.sinta.vn


Image

Dropdownlist của Model

Dropdownlist Tỉnh của MVC

Xem chi tiết

Image

CheckBox rat hay

https://www.youtube.com/watch?v=L5g4RlAiPnk

Xem chi tiết

Image

Kiểm Tra Tính Hợp Lệ CheckBox

Kiểm Tra Tính Hợp Lệ CheckBox

Xem chi tiết

Image

Top 10 tiêu chí vàng để đánh giá một website chuyên nghiệp - đạt chuẩn Tốt

Thiết kế đẹp, tốc độ tải nhanh, dễ dàng thao tác và điều....

Xem chi tiết

Sản Phẩm Cùng Loại
Image

Top 10 tiêu chí vàng để đánh giá một website chuyên nghiệp - đạt chuẩn Tốt

Thiết kế đẹp, tốc độ tải nhanh, dễ dàng thao tác và điều....

Xem Chi Tiết

Image

Kiểm Tra Tính Hợp Lệ CheckBox

Kiểm Tra Tính Hợp Lệ CheckBox

Xem Chi Tiết

Image

Thêm dấu phẩy cho vị trí hàng ngàn cho 1 số trong C#

Làm việc trong tất cả các trường hợp

Xem Chi Tiết

Image

Code Export ra file Excel

Code Export ra file Excel

Xem Chi Tiết

Image

CheckBox rat hay

https://www.youtube.com/watch?v=L5g4RlAiPnk

Xem Chi Tiết

Image

Dropdownlist của Model

Dropdownlist Tỉnh của MVC

Xem Chi Tiết